احمد احمدی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: احمد احمدی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a h m a d . a h m a d i 8 2 @ g m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
برق قدرت
دانشگاه سمنان
ایران
1394
کارشناسی ارشد
برق قدرت
دانشگاه سمنان
ایران
1389
کارشناسی
برق قدرت
دانشگاه گیلان
ایران
1386

مقالات علمی 6 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Optimal control based feedback linearization for position control of DC motor
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi, Morteza Moradi
1/3/2011
Conference
IEEE Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Optimal PMU Placement Considering Measurement loss by an Improved Discrete PSO
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi
1/26/2011
Conference
PSC Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Optimal PMU Placement for Power System Observability Considering Measurement Redundancy
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi, Morteza Moradi
10/19/2011
Conference
Journal
Expert Systems with Applications
Volume
Issue
Pages
Publisher
ELZEVIER
Description
Optimal PMU Placement Considering Contingencies by Using a Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization Technique
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi
11/22/2011
Conference
Journal
International Review of Electrical Engineering
Volume
Issue
Pages
Publisher
Praise Worthy Prize
Description
A new integer-value modeling of optimal load shedding to prevent voltage instability
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi
4/15/2015
Conference
Journal
Electrical Power and Energy Systems
Volume
Issue
Pages
Publisher
ELSEVIER
Description
Neuro-Fuzzy Based Algorithm for Online Dynamic Voltage Stability Status Prediction Using Wide-Area Phasor Measurements
Ahmad Ahmadi, Yousef Alinejad-Beromi
12/10/2015
Conference
PSC Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 5 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
کارشناس ارشد برق
شرکت آموج فرایند
تیر 1387
مشاور
سازمان هوا فضا
اردیبهشت 1388
مشاور
پژوهشگاه نیرو
تیر 1388
مدیر الکتریکال
سازمان انرژی اتمی
مرداد 1390
مدیر الکتریکال
شرکت مهندسین مشاور ایمر
مرداد 1393

مقالات در نشریات 6 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
پیش بینی جهش های قیمت برق با شبکه عصبی
کنفرانس مهندسی برق
1387
1
8
طراحی پایدارساز سیستم قدرت به روش تطبیقی
کنفرانس مهندسی برق
1387
1
7
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با استفاده از الگوریتم BPSO
کنفرانس بین المللی برق قدرت (PSC)
1388
1
6
كنترل موقعيت موتور پله اي با استفاده از روش فازي-تطبيقي مستقيم
کنفرانس بین المللی برق قدرت (PSC)
1388
1
6
کنترل فازی-تطبیقی به روش مستقیم با الگوریتم خود تنظیم برای قوانین
کنفرانس مهندسی برق
1388
1
8
کنترل خودکار تولید با استفاده از کنترل کننده فازی PID با در نظر گرفتن واحد SMES
کنفرانس فازی
1390
1
7

تحقیقات 5 تحقیق

عنوان
بررسی رفتار حالت گذرای سیستم زمین و شبیه¬سازی در نرم افزار EMTP
شبیه سازی و مونیتورینگ یک سیستم سورتینگ
طراحی پایدارساز سیستم قدرت با الگوریتم تطبیقی
طراحی سیستم زمین پست در نرم افزار ETAP
طراحی کنترلر فازی به منظور کنترل خودکار تولید